Integritetspolicy

Bioimport 101 AB, org nr 559293-6347, nedan nämnt “vi”, “vår” eller “Bioimport” är ansvariga för behandling av personuppgifter i enlighet med de principer som beskrivs på denna sida. Bioimport är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker bland annat då vi säljer våra produkter, vid besök av webbplatsen bioimport.se samt i eventuella nyhetsbrev.
 

I denna integritetspolicy förklarar vi när och hur personuppgifter behandlas, på vilken laglig grund som behandlingen sker samt hur vi ser på lagring och skydd av dessa uppgifter.

När behandling av personuppgifter sker

För att du skall kunna använda våra webbplatser, köpa våra produkter, besöka våra eventuella event, ta del av våra kommande nyhetsbrev eller kontakta oss så behöver vi behandla personuppgifter om dig.

Bioimport samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du besöker någon av våra webbplatser, kontaktar oss via chatt, registrerar ditt CV hos oss, prenumererar på våra kommande nyhetsbrev, ingår ett avtal, beställer våra produkter eller på annat sätt kontaktar oss. Informationen samlas in med syfte att beställningar skall kunna slutföras och fullföljas och för att vi skall kunna tillhandahålla produkter, erbjudanden och information.

Vi kan även i vissa fall samla in och uppdatera befintliga adressuppgifter via tredjepartstjänster för adressuppdatering.
 

Vilka personuppgifter behandlas

För dig som webbplatsbesökare

Bioimport samlar in information när du besöker våra webbplatser. Detta gör vi för att kunna förstå hur webbplatserna används och förbättra innehåll och utseende. Informationen som samlas in är främst icke-identifierande information av den typ som webbläsare normalt skickar ut när en webbplats besöks. Din IP-adress är i vissa fall att betrakta som personligt identifierbar information som vi behandlar för att kunna granska användningen av våra tjänster.
 

Uppgifter som behandlas:

 • Typ av webbläsare
 • Typ av operativsystem
 • IP-adress
 • Språkpreferens
 • Hänvisande webbplats
 • Tidpunkt för besöket
   

Om du använder formulär på webbplatserna för att kontakta oss eller beställa våra produkter så behöver vi dessutom behandla

 • Namn
 • E-postadress och/eller telefonnummer
 • Din aktivitet på vår webbplats
 • Orgnummer/personnummer
 • Postadress
 • Postnummer
 • Postort
 • Leveransadress och/eller kontaktperson för att kunna leverera våra produkter


Lagliga grunder för behandling av dina personuppgifter

Boostmind baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal rättsliga grunder.
 

Fullgörande av avtal

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ingå i och fullgöra våra åtaganden i ett avtal och vid beställning. Exempelvis för att kunna fakturera och kommunicera med inblandade parter. Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna följa upp affärer.
 

Intresseavvägning

I en del fall utför vi behandling av dina personuppgifter baserat på en intresseavvägning. Exempelvis för att kunna kontakta dig med erbjudanden och genomföra säljaktiviteter.
 

Rättslig skyldighet

I vissa fall har Bioimport en rättslig skyldighet att behandla dina personuppgifter. Detta gäller bland annat för att kunna uppfylla lagkrav enligt bokföringslagen (1999:1078).
 

Samtycke

I undantagsfall behandlar Bioimport dina personuppgifter efter samtycke. Exempel på detta är när du kontaktar oss genom kontaktformulär på vår webbplats.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att behandlas av Bioimport. Utöver detta kan dina personuppgifter delas med betrodd tredje part som behandlar personuppgifter för vår räkning. Dessa företag agerar då personuppgiftsbiträden.

Till exempel behandlas dina personuppgifter av personuppgiftsbiträden som genomför vår fakturering och revision samt av IT- och systemleverantörer som levererar teknisk infrastruktur eller andra tekniska tjänster.

Bioimport med våra leverantörer och samarbetspartners behandlar primärt dina personuppgifter inom EU/EES. Om dina personuppgifter behandlas utanför EU/EES kommer Bioimport att tillse att en sådan överföring och behandling sker på ett säkert sätt och i enlighet med tillämplig lag.
 

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Bioimport vidtar löpande säkerhetsåtgärder för att kontinuerligt skydda dina personuppgifter. Vi skyddar databaser och interna system med brandväggar, lösenord och där det är tillämpligt, tvåfaktorsautentisering. Endast ett fåtal användare har direkt tillgång till databaserna och vi övervakar interna system efter tecken på intrångsförsök och liknande.
 

Hur länge vi lagrar dina uppgifter

Grundinställningen är att Bioimport aldrig kommer att spara dina personuppgifter längre än vad som behövs för att fullgöra de ändamål som angivits i denna integritetspolicy. Undantaget är om vi behöver spara uppgifterna längre för att följa andra lagkrav eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en rättslig process.

Bioimport gallrar ut personuppgifter rörande kunder som inte längre har någon aktivitet hos oss efter 25 månader. I övriga fall raderas uppgifter 25 månader efter det att den sista interaktionen skett.
 

Dina rättigheter

Du som registrerad har under vissa förutsättningar rätt att begära radering eller rättelse av dina uppgifter. Du har också rätt att invända mot Bioimorts behandling och återkalla ett lämnat samtycke. För att kontakta oss kring dina rättigheter använder du enklast kontaktinformationen på www.bioimport.se.

Förändringar i integritetspolicyn

Bioimport kan när som helst förändra integritetspolicyn och meddelar då med rimligt varsel när en förändring är på gång. Vid frågor, vänligen kontakta oss.